L´ADORN EN LA PREHISTÒRIA
L’aparició de l’homo sapiens va significar el desenvolupament de l’art, fruit d’unes característiques de l’espècie i conseqüència d’unes formes de vida. L’adorn és una expressió artística a la qual ens aproximarem des de les societats del Paleolític superior i del Neolític. Coneixerem les tècniques d’elaboració de vestimenta, d’ornamentació i decoració. Com aquestes es manifesten en diferents suports i estils, i l’evolució al llarg del temps segons unes formes de vida. Ens ajudarem de rèpliques i comparacions etnoarqueològiques. Al taller farem un adorn imitant materials i tècniques prehistòriques.