BOLES DE VÍMET PER DECORAR
La cistelleria és l’art de teixir la natura i convertir-la en cultura. És la transformació de la planta a l’objecte, a través d’un gran coneixement del medi natural i la transmissió d’uns sabers a través de generacions. Coneixerem diferents plantes, el seu procés de transformació i l’elaboració amb el resultat dels objectes: cistelles, cabassos, estalvis, espardenyes, sàries… Peces que ens parlen d’una artesania i un tipus de societat. Al taller elaborarem un objecte senzill, una bola de vímet, practicant la tècnica del teixit del vímet, però que elaborarem per al taller amb medul•la.