SETMANA ARQUEOLÒGICA

Un compendi d’activitats relacionades amb l’arqueologia i la prehistòria. Amb la reproducció d’un poblat prehistòric, una excavació neolítica i tallers experimentals, els assistents aprenen gaudint.