MUSEÏTZACIÓ D´ESPAIS

Adaptació de l’espai al públic potencial, oferint diversos usos que connecten el públic amb l’exposició.