RECERCA ETNOLÒGICA
Línies d’investigació etnològica a través d’entrevistes, enregistraments audiovisuals i treball de camp. Documentació en projectes per a la recuperació de patrimoni material i immaterial tant de societats tradicionals com actuals.