PANELLS EXPLICATIUS
Disseny i edició de nous panells explicatius integrats a la nova museografia de l’exposició.