FIBRES. LA NATURA TEIXIDA
Disseny museogràfic i muntatge de l’exposició Fibres. La natura teixida. www.lanaturateixida.org