AGENDA 21 ESCOLAR
L’Agenda 21 Escolar és un programa educatiu mundial que busca fer partícips als centres d’ensenyament d’un projecte fascinant de canvi: imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat dels centres.