PROJECTE MONTHEMHAT
Projecte d’adequació museogràfica per a l’acolliment d’exposicions temporals adaptades a l’espai del museu.