25 ANYS D´ESTUDIS MEDIAMBIENTALS
Atendre tots els aspectes relatius a l’exhibició, muntatge de fons i acolliment d’exposicions per assolir els objectius de comunicació, contemplació i educació del museu.